arbitrair (2 gevonden)

    Deutsch willkürlich
    French arbitraire

procesrecht (arbitragerecht) - scheidsrechterlijk.Deel deze pagina met:      
    Deutsch willkürliche Straftaten
    French les infractions arbitraires
    Spanish delitos arbitrarios
    Italian reati arbitrari
    Polish arbitralne przestępstwa

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - vóór de 18e eeuw: de rechter kon ook straffen opleggen voor zaken die niet uitdrukkelijk strafbaar waren. De rechter strafte naar eigen goedvinden.Deel deze pagina met: