NL
NLarbeidsomstandigheden


Verklaring:
arbeidsomstandigheden: Eng.: working conditons: arbeidsrecht - werkomgeving. Bijv. de werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om de werknemer in gezonde en veilige ~ te laten werken. nadere verklaring arbodienst nadere verklaring Arbeidsomstandighedenwet 1998 / Arbo-wet

Arbeidsomstandighedenwet 1998 / Arbo-wet: Eng.: Dutch Working Conditions Act: arbeidsrecht - Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
wet- en regelgeving Art. 1 Arbowet


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"