antecedenten / precedenten (1 gevonden)

Dutch antecedenten / precedenten English precedents

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - al dan niet recente gerechtelijke beslissingen die als leidraad of richtlijn dienen in een vergelijkbaar geschil. Met name de arresten van de Hoge Raad hebben precedentwerking.


nadere verklaring jurisprudentie / rechtspraak

nadere verklaring Hoge Raad (HR)


Deel deze pagina met: