alternatieve straffen (1 gevonden)

Dutch alternatieve straffen English alternative penalty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - werk- of leerstraffen. Vroeger kwamen ~ in de plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.


onderdeel leerstraf

onderdeel werkstraf


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 22c WvSr:

1. Het vonnis vermeldt of de taakstraf bestaat uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van beide, alsmede het aantal uren dat de straf zal duren. Het vonnis kan de aard van de te verrichten werkzaamheden of het te volgen leerproject vermelden.
2. Het aantal uren dat de taakstraf duurt bedraagt ten hoogste vierhonderdentachtig, waarvan niet meer dan tweehonderdenveertig uren werkstraf.
3. De termijn binnen welke de taakstraf moet worden voltooid bedraagt een jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis. Het openbaar ministerie kan ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde deze termijn eenmaal met een jaar verlengen. Het zendt hiervan zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan de veroordeelde.
4. De termijn binnen welke de taakstraf moet worden verricht wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij zich aan zodanige vrijheidsontneming heeft onttrokken.

Deel deze pagina met: