NL
NLaleatoir


Verklaring:
aleatoir: rechtswetenschap - op kansrekening betrekking hebbend; aleatoire overeenkomst. Kansovereenkomst.

kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten: Eng.: eleatory contract: overeenkomstenrecht - wederkerige overeenkomsten waarbij een of beide prestaties afhangen van onzekere uitkomsten. Tot de ~ behoren de overeenkomsten van verzekering, lijfrenten en spel en weddenschap. onderdeel lijfrente tegenstelling verzekering / verzekeren / verzekerd nadere verklaring e-gambling
wet- en regelgeving Art. 1811 Boek 7A BW, Art. 1824 Boek 7A BW

Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"