agioreserve (1 gevonden)

Dutch agioreserve English share premium reserve

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari, dus boven de 100% van de nominale waarde. Uit de agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden worden uitgekeerd; reserve gevornd n.a.v.storting van contanten ter verkrijging van nieuwe aandelen tegen een hogere koers dan de nominale, of naar aanleiding van de inlevering van in aandelen converteerbare obligaties.Deel deze pagina met: