afwezigheid (3 gevonden)

Dutch afwezigheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - niet aanwezig zijn op de eigen woonplaats. Indien een persoon wegens zijn ~ zijn zaken niet of nauwelijks beheert, kan op last van de rechtbank daarin door een bewindvoerder worden voorzien.


tegenstelling Vermissing


Deel deze pagina met:      
Dutch afwezigheid van alle schuld (AVAS) English absence of all guilt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - uit jurisprudentie afgeleide regel dat geen straf kan worden opgelegd zonder verwijtbaarheid. Een straf kan dus slechts worden opgelegd als het strafbare feit aan de dader kan worden toegerekend.


Artikel 39 WvSr:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend.

Deel deze pagina met:      
Dutch afwezigheidsrecht English right of absence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - recht van de verdachte niet aanwezig te zijn bij het onderzoek ter terechtzitting. Dit is geen algemeen rechtsbeginsel in het Nederlandse strafprocesrecht.


niet gelijk aan aanwezigheidsrecht


Deel deze pagina met: