afstand doen van rechtsmiddelen / afstand van rechtsmiddelen (1 gevonden)

Dutch afstand doen van rechtsmiddelen / afstand van rechtsmiddelen English distance of legal remedies

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - verklaring waarbij het Openbaar Ministerie of de verdachte aangeeft geen hoger beroep of cassatie te willen aantekenen. Er wordt afstand gedaan van hoger beroep of cassatie.


nadere verklaring appèl / hoger beroep (HB)

Artikel 381 WvSv:

[1.] Zowel de officier van justitie als de verdachte kunnen na de mededeling betreffende het rechtsmiddel dat tegen het vonnis openstaat, ter terechtzitting afstand doen van de bevoegdheid om dat rechtsmiddel aan te wenden. Op zijn recht daartoe wordt de verdachte opmerkzaam gemaakt.
[2.] Afstand ter terechtzitting van rechtsmiddelen wordt in het proces-verbaal dier terechtzitting vermeld.
[3.] Indien het opmaken van het proces-verbaal van de terechtzitting achterwege is gebleven, geschiedt de vermelding, dat afstand van rechtsmiddelen is gedaan, in de aantekening, bedoeld in artikel 378a, eerste lid.

Deel deze pagina met: