NL
NLafschrijving


Verklaring:
afschrijving: belastingrecht - ambtshalve kwijtschelding van belasting indien de belastingplichtige niet of nauwelijks de belasting kan betalen.

afschrijving / afschrijven / afgeschreven: Eng.: depreciation / amortisation: ondernemingsrecht - afboeking van een bepaald bedrag per tijdseenheid, bijv. per jaar, van de aanschafkosten van een (groot) gebruiksvoorwerp of productiemiddel. Bijv. ervan uitgaande dat een bepaald apparaat een levensduur van tien jaar heeft, schrijf de ondernemer ieder jaar een tiende van de aanschafprijs af.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"