afmijning / afmijnen / afgemijnd (1 gevonden)

Dutch afmijning / afmijnen / afgemijnd English buying at a public auction

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - openbare verkoop in het kader van de tenuitvoerlegging van een burgerlijk vonnis, waarbij de koopovereenkomst tot stand komt doordat de gegadigde 'Mijn!' roept. Bijv. de koper mijnde de villa af voor € 350.000,--.


tegenstelling opbod / opbieden / opgeboden

Artikel 519 Rv:

1De verkoop vindt in het openbaar plaats, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning.
2De openbare verkoop kan ook uitsluitend of gelijktijdig via internet plaatsvinden via een algemeen toegankelijke website.
3De notaris bepaalt bij de verkoop via internet, in plaats van de dag, het uur en de plaats van de verkoop, bedoeld in artikel 515, via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden.
4De algemeen toegankelijke website waarop de verkoop plaatsvindt is ingericht met passende technische maatregelen om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.

Deel deze pagina met: