aflevering / afleveren / afgeleverd (1 gevonden)

Dutch aflevering / afleveren / afgeleverd English delivery

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen;(Belgisch) afgifte. Bijv. ~ van een vergunning.


nadere verklaring conformiteitseis / conformiteitsvereiste

tegenstelling uitlevering / uitleveren / uitgeleverd

Artikel 27 Boek 6 BW:

Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren, is verplicht tot de aflevering voor deze zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen.


Artikel 41 Boek 6 BW:

Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald, moet de aflevering van een verschuldigde zaak geschieden:
a.in geval van een individueel bepaalde zaak: ter plaatse waar zij zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond;
b.in geval van een naar de soort bepaalde zaak: ter plaatse waar de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bij gebreke daarvan, zijn woonplaats heeft.

Deel deze pagina met: