NL
NLadjunct


Verklaring:
adjunct: rechtswetenschap - plaatsvervanger; toegevoegd, inz. toegevoegd ambtenaar (vooral in samenstellingen).

hulpgriffier / adjunct-griffier: bestuursrecht - justitieel ambtenaar die aan de griffier is toegevoegd om hem in zijn ambtsbezigheden bij te staan. niet gelijk aan waarnemend griffier / substituut-griffier
wet- en regelgeving Art. 73 Wet RO , Art. 1 wet RO


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"