accrediteren (2 gevonden)

Dutch accreditatie / accrediteren / geaccrediteerd English accreditation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - formele uitspraak van een gezaghebbende instantie, dat een instelling of persoon, volgens wet- en regelgeving op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid etc., competent is om bepaalde taken uit te voeren of functies te bekleden.Deel deze pagina met:      
Dutch accreditering / accrediteren / geaccrediteerd English accreditation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (diplomatiek recht) - echtheid van volmacht bewijzen. Machtiging van een diplomaat om als zodanig in het buitenland op te treden en zijn regering daar te vertegenwoordigen. Een diplomaat bewijst zijn ~ door overlegging van zijn geloofsbrieven.


nadere verklaring geloofsbrieven / accreditieven


Deel deze pagina met: