aard- en nagelvast (1 gevonden)

Dutch aard- en nagelvast English immovable

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - duurzaam met de grond of met gebouwen verenigd. Bijv. het pleisterwerk, het fonteintje. Met aard is de bodem bedoeld, met nagels spijkers (spijkervast). Maar ook aanhechting door kalk, cement of soldeersel kan iets onroerend maken.


nadere verklaring onroerend goed / onroerende zaak

onderdeel natrekking / accessie

nadere verklaring gebouw / gebouwen

Artikel 20 Boek 5 BW:

De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
a. de bovengrond;
b. de daaronder zich bevindende aardlagen;
c. het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen;
d. het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op eens anders erf staat;
e. gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak;
f. met de grond verenigde beplantingen.

Deel deze pagina met: