NL
NLaanverwante


Verklaring:
aanverwante / (mv.) aanverwanten: Eng.: relative: personen- en familierecht - uitdrukking van familierelatie tussen een persoon en zijn schoonfamilie. onderdeel aanverwanten in de rechte lijn onderdeel aanverwanten in de zijlijn / zwagerschap tegenstelling bloedverwante / (mv.) bloedverwanten onderdeel ascendenten
wet- en regelgeving Art. 3 Boek 1 BW

aanverwanten in de rechte lijn: Eng.: relatives in a direct line: personen- en familierecht - familiale verhouding tussen de aangetrouwde of geregistreerd partner en de ouders en grootouders van zijn echtgenoot of partner. tegenstelling aanverwanten in de zijlijn / zwagerschap onderdeel familiebetrekkingen niet gelijk aan erfgenaam / (mv.) erfgenamen
wet- en regelgeving Art. 3 Boek 1 BW

aanverwanten in de zijlijn / zwagerschap: Eng.: brothers/sisters-in-law: personen- en familierecht - de familiale verhouding tussen de aangetrouwde of geregistreerd partner en de broer of zus van zijn echtgenoot of partner, alsmede de echtgenoot of partner van die broer of zus; de koude kant. niet gelijk aan aanverwantschap in de tweede graad tegenstelling aanverwanten in de rechte lijn onderdeel echtgenoot / echtgenoten
wet- en regelgeving Art. 3 Boek 1 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"