NL
NLaanrijding


Verklaring:
aanrijding: Eng.: accident / collision: verkeersrecht - botsing teweeggebracht door een voertuig. Indien een motorrijtuig op de weg rijdt en betrokken raakt bij een aanrijding, waardoor schade ontstaat, is de eigenaar of houder van het voertuig aansprakelijk, tenzij sprake is van overmacht.
wet- en regelgeving Art. 185 WVW

aanrijding / aanrijden / aangereden: Eng.: collision: verkeersrecht - botsing; het met een voertuig botsen tegen iets anders. v aansprakelijkheid


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"