NL
NLaannemer


Verklaring:
aannemer: Eng.: contractor: verbintenissenrecht - één van de partijen bij een overeenkomst van aanneming van werk, nl. degene die zich verbindt om voor de andere partij, tegen een bepaalde prijs een bepaald werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. nadere verklaring aanbesteder nadere verklaring aanneming van werk / aannemen van werk / aangenomen werk
wet- en regelgeving Art. 1639 Boek 7A BW, Art. 1651 Boek 7A BW

Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"