NL
NLaanbesteed


Verklaring:
aanbesteding van werk / aanbesteden van werk / aanbesteed werk: Eng.: invitation to tender: gezondheidsrecht - overeenkomst dat de één een bepaald werk voor de ander zal doen voor een vastgesteld bedrag, zonder dat men in dienst treedt van de ander. onderdeel aanbestedingsgeschillen onderdeel opdracht / opdrachtovereenkomst

aanbestedingen / aanbesteden / aanbesteed: Eng.: put out to tender / tender: aanbestedingsrecht - verkrijgen van prijsopgaven voor uitvoering of onderhoud van werk; procedures waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs aan een opdrachtnemer (bijv. bouwbedrijf) gunt. Bijv. de procedure van het aanbestedingsreglement UAR-1986. onderdeel onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed onderdeel openbare aanbesteding / openbaar aanbesteden / openbaar aanbesteed nadere verklaring aanbestedingsrecht hierarchische verhouding offerte / offreren

onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed: Eng.: negotiated tender: bouwrecht - veelal particuliere uitnodiging aan bepaalde aannemers om op een werk een offerte uit te brengen. De overheid mag in principe slechts openbare aanbestedingen doen. tegenstelling openbare aanbesteding / openbaar aanbesteden / openbaar aanbesteed

openbare aanbesteding / openbaar aanbesteden / openbaar aanbesteed: Eng.: public tender: aanbestedingsrecht - procedure waarbij gegadigde partijen worden uitgenodigd om op een vaak door de overheid te verstrekken opdracht, een gedetailleerde offerte uit te brengen. Toewijzing van de ~ kan afhangen van de laagst geboden prijs of beste prijs/kwaliteitsverhouding. tegenstelling onderhandse aanbesteding / onderhands aanbesteden / onderhands aanbesteed
wet- en regelgeving Art. 2 besluit an, Art. 2b besluit an

Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"