Wet conflictenrecht namen (WCN) (1 gevonden)

Dutch Wet conflictenrecht namen (WCN)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - Vervallen per 1 januari 2012. Wet van 3 juli 1989 tot regeling van het conflictenrecht inzake de geslachtsnaam en de voornaam. Stelregel is dat die worden beheerst door de nationaliteit van de betrokkene. Voorts o.a. regels voor naamkeuze voor kinderen na wettiging of adoptie buiten Nederland.


hierarchische verhouding hoger Wet conflictenrecht erfopvolging (WCEo)

Artikel 1 wcn:

1. De geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling worden bepaald door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Onder recht zijn mede begrepen de regels van internationaal privaatrecht. Uitsluitend voor de vaststelling van de geslachtsnaam en de voornaam worden de omstandigheden waarvan deze afhangen beoordeeld naar dat recht.
2. Bezit de betrokkene de nationaliteit van meer dan één Staat, dan geldt het recht van dat land waarvan hij de nationaliteit heeft, waarmee hij alle omstandigheden in aanmerking genomen de sterkste band heeft.


5b wcn.
Deel deze pagina met: