Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder (1 gevonden)

Dutch Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - wet met daarin opgenomen de procedures om buiten het strafrecht lichte verkeersovertredingen administratief af te wikkelen.


nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening

nadere verklaring administratieve sanctie

Artikel 1 Wahv:

1. In deze wet wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
motorrijtuig, kenteken en rijbewijs: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
bestuurder: alle weggebruikers behalve voetgangers;
kentekenregister: het register, bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet 1994;
gedraging: een gedraging als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
administratieve sanctie: de aan de Staat te betalen geldsom, bedoeld in artikel 2;
adres: aanduiding van straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode van het woonhuis van de betrokkene.
2. In deze wet wordt mede verstaan onder:
bestuurder: degene die wordt geacht een motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen;
kenteken: het kenteken waaronder een motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd, het registratienummer, vermeld op het registratiebewijs, afgegeven voor een motorrijtuig gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, alsmede enig ander registratienummer waaronder een motorrijtuig in Nederland mag worden geregistreerd;
kentekenregister: een buitenlands register betreffende aldaar geregistreerde motorrijtuigen, de registratie betreffende motorrijtuigen gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, bijgehouden door Onze Minister van Defensie, alsmede enig andere registratie betreffende motorrijtuigen, waarvan de houder gerechtigd is deze in Nederland te voeren;
rijbewijs: een door het bevoegde gezag in het buitenland afgegeven rijbewijs, alsmede een door het militaire gezag afgegeven rijbewijs.

Deel deze pagina met: