NL
NLResolutie


Verklaring:
Resolutie: Eng.: resolution: internationaal - politiek - besluit van een hoge functionaris of instantie, met name van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties neemt. VN-resoluties kunnen acties afdwingen van landen en lidstaten in bepaalde gevallen machtigen tot het gebruik van geweld. niet gelijk aan verdrag nadere verklaring Veiligheidsraad

Resolutie / Resoluties (mv.): Eng.: Resolution: volkenrecht - besluit dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties neemt. De ~ zijn genummerd vanaf de oprichting in 1946. Bijv. na de bezetting van Koeweit door Irak nam de Veiligheidsraad in korte tijd drie ~ aan: ~ 660 veroordeelde de bezetting van Koeweit, 661 legde Irak economische sancties op en 678 maakte militair ingrijpen door een militaire coalitie onder leiding van de Verenigde Staten mogelijk. (1990) niet gelijk aan verdrag / verdragen


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"