Koninkrijksstatuut (Statuut) (1 gevonden)

Dutch Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut) English Charter for the Kingdom of the Netherlands

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - wet van 28 oktober 1954 dat het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden inhoudt. Daarin o.a. opgenomen zaken m.b.t. de overerving van de Kroon, de onschendbaarheid van de Koning en ministerraad van het Koninkrijk dat aangelegenheden van Nederland, de Antillen en Aruba behartigt.


hierarchische verhouding hoger Grondwet (GW)

onderdeel successie

Artikel 2 Statuut:

1. De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Hij is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.
2. De Koning wordt in de Nederlandse Antillen en Aruba vertegenwoordigd door de Gouverneur. De bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gouverneur als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk worden geregeld bij rijkswet of in de daarvoor in aanmerking komende gevallen bij algemene maatregel van rijksbestuur.
3. De rijkswet regelt hetgeen verband houdt met de benoeming en het ontslag van de Gouverneur. De benoeming en het ontslag geschieden door de Koning als hoofd van het Koninkrijk.


Artikel 7 Statuut:

De raad van ministers van het Koninkrijk is samengesteld uit de door de Koning benoemde ministers en de door de regering van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk van Aruba benoemde Gevolmachtigde Minister.





Deel deze pagina met: