Collectieve garantieregeling (CGR) (1 gevonden)

Dutch Collectieve garantieregeling (CGR)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - regeling die klanten van banken met een vergunning van de Nederlandsche Bank beschermt. De ~ is van toepassing op tegoeden op betaal- en spaarrekeningen en op door de bank op naam gestelde schuldbewijzen (bijv. bank- en spaarbrieven), en depots van effecten, alsmede rente-, valuta-, en aandelenswaps of soortgelijke overeenkomsten. Per kredietinstelling biedt de ~ iedere crediteur en iedere belegger dekking tot een bedrag van € 20.000; ;vorm van bescherming van crediteuren van en beleggers bij onder bedrijfseconomisch toezicht staande banken die naar het oordeel van DNB niet meer in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. De ~ biedt een dekking van maximaal € 20.000 per crediteur en 20.000 euro per belegger. Niet alle crediteuren en beleggers profiteren van de dekking die door de regeling wordt geboden. Uitzonderingen zijn onder meer vorderingen van banken, institutionele beleggers en (middel)grote bedrijven. (bron: DNB)Deel deze pagina met: