Hulp bij Zoeken


-Typ in het zoekvenster een woord of gedeelte daarvan.
-Typ letters zonder accenten.
-Gebruik enkelvoud.
-Sommige termen zijn gescheiden met een slash (/). Rechts van de slash kunnen staan: synoniemen, meervoud of enkelvoud en vervoegingen.
-Tussen haakjes staat de gebruikelijke afkorting.
-Bij een tilde (~) dient de verklaarde term als zelfstandig naamwoord of vervoegd te worden gelezen.Pictogrammen

hierarchische verhouding Hiërarchische verhouding. De term is van hogere of lagere orde of de volgende schakel in een juridische reeks. Bijv. Officier van Justitie hierarchische verhouding Hulpofficier van Justitie.
onderdeel Onderdeel of familie. Het woord is onderdeel van het verklaarde woord of stamt daar (rechtstreeks) van af. Bijv. contract onderdeel clausule.
tegenstellingTegenstelling. Het woord heeft een (min of meer) tegengestelde betekenis. Bijv. raadsman tegenstelling Officier van Justitie.
niet gelijk aanIs niet gelijk aan. Het woord lijkt auditief, visueel of begripsmatig op het verklaarde woord en kan daarmee worden verward. Bijv. raadsman niet gelijk aan raadsheer.
nadere verklaringOverige categorie van gerelateerde termen. Bijv. verdachte nadere verklaring raadsman.
WetWet- en regelgeving waarin de term wordt gedefinieerd of in gebruikeljke context wordt geplaatst.
rechtspraakUitspraak waarnaar de term verwijst of uitspraak waarin de term wordt gedefinieerd of in gebruikelijke context wordt geplaatst.
overige informatieVindplaats van nadere informatie.