NL
NL

Vaak Gestelde Vragen (FAQ) Lycaeus®

algemene vragen

zoekvragen online uitgaven

vragen van juristen

technische vragen


Vaak Gegeven Antwoorden

Is Lycaeus van de overheid?
Nee. Lycaeus is een particuliere organisatie. Er wordt wel samengewerkt met universiteiten en overheden.

Hoe kan ik jullie bereiken?
Ga naar onze contactgegevens.

Die instanties en bedrijven bij dat info-icoontje, wie zijn dat?
Dat zijn affiliates, werkzaam op het terrein dat met het woord verband houdt. U kunt bij hen terecht voor nadere informatie. Bel ze gerust!

Kan ik op jullie site reclame maken?
Ja, dat kan. Klik hier voor meer informatie.

Mag ik naar jullie woordenboeken linken?
Dat mag. Gebruik als teksthyperlink bijv. "Lycaeus Juridisch Woordenboek", "juridischwoordenboek.nl" of "juridischwoordenboek.be" of gebruik één van onze officiële logo's. Die vindt u hier.

Mag ik de termen en verklaringen zonder meer overnemen?
Nee! Het is ten strengste verboden om onze databanken geheel of gedeeltelijk te hergebruiken. Wie dat doet, pleegt inbreuk op onze auteurs- en databankrechten en riskeert civiel- en strafrechtelijke vervolging.
Op de verklaringen rusten auteursrechten. Voor eigen kleingebruik (bijv. scriptie of huiswerk) of bij wijze van citaat mogen enkele verklaringen worden geknipt/geplakt, mits correcte bronvermelding bijv.: "bron: Lycaeus Juridisch Woordenboek". Zonder onze schriftelijke licentie is het hergebruik van (een deel van) onze databanken voor commerciële doeleinden of in commercieel verband (waaronder websites die definites en verklaringen van internet hergebruiken om reclameinkomsten te genereren) absoluut niet toegestaan. Neem met ons contact op voor een licentie.

Hoeveel woorden hebben jullie eigenlijk?
Economischwoordenboek.nl heeft er ruim 7.000. Juridischwoordenboek.nl heeft ruim 13.000 en Juridischwoordenboek.be ruim 4.000 termen in databank. Synoniemen, meervoudsvormen, vervoegingen en vertalingen zijn daarin niet meegerekend.

Wie zijn er allemaal bij Lycaeus betrokken?
Een heel peleton juristen, economen, sociologen, journalisten en politicologen, van allerlei pluimage, een technische dienst met engineers en vormgevers, een marketing afdeling, een salesafdeling en een afdeling Public Relations. Wilt u ook meedoen? Dat kan! Kijk op onze Vacatures of Informatie Voor Juristen. Wij heten iedereen die een positieve bijdrage kan leveren hartelijk welkom.

Waarom zijn veel woorden gescheiden met een slash (/)?
Achter de / staan varianten van het woord zoals synoniemen, meervoudsvormen, vervoegingen.

Moet ik leestekens intypen?
Nee. Als je in het zoekvenster bijv. 'enquete' intypt, krijgt u alle woorden met 'enquête' te zien.

Als ik een gedeelte van een woord of meerdere woorden intyp, moet ik dan * ? respectievelijk AND of OR gebruiken?
Nee. Booleans, wildcards etc. zijn niet nodig. We adviseren u wel om per zoekopdracht één woord in te typen in plaats van meerdere.

In de verklaring staat een woord tussen haakjes, bijvoorbeeld (staatsrecht) of (handelsrecht). Wat betekent dat?
Dat is in principe het gebied waaruit de verklaarde term stamt of waarin die vaak voor komt. Het spreekt voor zich dat dan ook de verklaring of definitie volgt zoals die voor dat rechtsgebied geldt.

Waarom nemen jullie termen op zonder juridische betekenis?
Als je geen jurist bent, kun je natuurlijk niet altijd weten of een woord een juridische betekenis heeft of niet. Sommige woorden worden (erg) vaak gezocht, maar hebben echt geen juridische betekenis. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze juridisch klinken, neem bijv. het woord 'judicia'. Die woorden nemen we op, zodat we de gebruiker uit de droom kunnen helpen. In alle gevallen geven we wel de gangbare verklaring waarbij we ons vaak baseren op Van Dale.

Waarom tonen jullie alleen maar een wetsartikel en niet de hele wet?
Omwille van de snelheid. Bovendien is het voor de verklaring van een term meestal niet zinvol om een hele wet te tonen.

Zijn die afkortingen van de wetten de officiële afkortingen?
Ja, tenzij ze in cursief staan. In cursief staan de onofficiële afkortingen zoals die meestal worden gebruikt.

Wat betekenen al die icoontjes?
De diverse soorten wet- en regelgeving: verdragen, wetten, besluiten en regelingen. Zie in dat verband de hulpagina.

Komt er nog een papieren woordenboek?
Dat kunnen we niet uitsluiten. Indien het zover is, zullen we daar vooraf via sociale media de nodige aandacht aan besteden.

Mag ik meedoen? Wat schuift het?
Jazeker. Juristen, economen, sociologen, politicologen, journalisten (al dan niet in opleiding) etc. zijn van harte welkom om bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van onze online woordenboeken. Klik hier voor meer informatie daaromtrent. Inzet, initiatief en resultaat worden beloond met een Certificaat, Referentiebrief en registratie in het Colofon. Als vrijwilliger ontvang je reiskosten en een incidentele kostenvergoeding. Ter informatie: één op de twee bezoekers snuistert in het Colofon. .

Is alles wat jullie zeggen waar?
Ja, tenzij het tegendeel blijkt. Wie aan- of opmerkingen of overig commentaar heeft, nodigen wij graag uit een bericht te sturen. Ga naar Lycaeus' contactpagina. voor de contactgegevens. De redactie neemt alle constructieve bijdragen in overweging en streeft er meestal naar een inhoudelijke reactie te geven.

Ik klik op het wetsartikel, maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk staat de pop-up met het wetsartikel in uw werkbalk. U moet weten dat de wettenpop-up niet vanzelf sluit. Als u naar een andere term gaat zonder de wettenpop-up te sluiten, 'verdwijnt' de pop-up alleen maar naar de achtergrond. Als u bij die andere term op een wetsartikel klikt, verschijnt dat artikel in de 'verdwenen' pop-up. Het enige dat u hoeft te doen, is de wettenpop-up in de werkbalk aanklikken.

Ik klik op [context] maar er gebeurt niets. Hoe kan dat?
Of de server bij overheid.nl ligt eruit of er is een zgn. broken link, d.w.z. een onbestaande pagina waarnaar is gelinkt. U kunt dit melden via de contactpagina.. Gelieve dan wel te vermelden welk wetsartikel en welke term het betreffen, anders weet de redactie nog niks.

Kan ik de sites ook gebruiken op mijn smartphone en tablet?
Ja. Al onze online woordenboeken zijn uitvoerig getest op diverse platforms, media en operating systems. Indien er een storing of bug is, kunt u dat melden via hulp@juridischwoordenboek.nl.

Welke beeldschermgrootte gebruik ik het best?
Het best gebruikt u 1024x768 pixels (dat doen trouwens al 70% van onze gebruikers). U kunt de beeldgrootte wijzigen door achtereenvolgens te selecteren: Start -> Instellingen -> Configuratescherm -> Beeldscherm -> tabblad Instellingen.

Waarom is jullie site zo snel?
Door gebruik te maken van de W3C-standaarden in combinatie met een lichte front- en dbase-infrastructuur, efficiënte programmatuur en moderne hardware.

Zit uw vraag er niet tussen, zend dan uw vraag naar ons Lycaeus' contactpagina..

deel het op:      
Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"