zuivering hypotheek (1 gevonden)

Dutch zuivering hypotheek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - het tenietgaan van een op een goed rustend recht van hypotheek door de levering van dat goed ingevolge een executoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs.


tegenstelling niet-zuivering

nadere verklaring hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd

nadere verklaring executieverkoop / executiorale verkoop / gerechtelijke verkoop

273 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: