zeeschepen (mv.) (1 gevonden)

Dutch zeeschip / zeeschepen (mv.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- schip dat wordt gebruikt om op zee te varen, of dat daartoe bestemd is.


nadere verklaring schip

Artikel 310 WvK:

In den eersten tot en met den vierden titel van dit boek worden onder schepen uitsluitend verstaan zeeschepen.

Deel deze pagina met: