voorzitter (2 gevonden)

Dutch fractieleider / fractie-voorzitter English parliamentary leaders of the parties

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - leider van een bepaalde politieke eenheid (meestal een politieke partij) in het parlement of de gemeenteraad. Bijv. de groep mensen in de gemeenteraad die bij D66 hoort, heet de D66-fractie. De voorzitter van zo'n fractie is de ~.


Artikel 11 RvO II:

Samenstelling fracties
1. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.
2. Van veranderingen die nadien in de samenstelling van een fractie optreden, doet deze fractie mededeling aan de Voorzitter.
3. Elke fractie doet van de samenstelling van haar bestuur mededeling aan de Voorzitter.

Deel deze pagina met:      
Dutch voorzitter English chairman

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - persoon die een raad, bestuur, vereniging of kamer leidt.


tegenstelling president

niet gelijk aan bestuurders / directeuren


Deel deze pagina met: