visum repertum (1 gevonden)

Dutch visum repertum / schouwcedul

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - Latijn: schriftelijk verslag van bevindingen van de gerechtelijke lijkschouwing, opgemaakt door de persoon die de lijkschouwing heeft uitgevoerd en dat als bewijsstuk kan dienen.


nadere verklaring bewijsstuk / (mv.) bewijsstukken

Artikel 9 wl:

1. De vorm en de inrichting van de modellen van de verklaring van overlijden, af te geven door de behandelende arts en door de gemeentelijke lijkschouwer, worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur.
2. De vorm en de inrichting van de modellen van de mededeling en het verslag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de mededeling bedoeld in artikel 7, derde lid en van de formulieren bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel deze pagina met: