verletkosten (1 gevonden)

Dutch verletkosten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - bedrag waarmee de partij die een getuige heeft opgeroepen de getuige schadeloos stelt voor zijn verhindering wegens het getuigenverhoor. Meestal toegekend aan zelfstandigen die enkele uren niet hebben kunnen werken.


onderdeel schadeloosstelling getuige

niet gelijk aan taxe

Artikel 182 Rv:

Indien de getuige schadeloosstelling vordert, wordt deze door de rechter begroot. Daarvan wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. De schadeloosstelling wordt voldaan door de partij die de getuige heeft voorgebracht.

Deel deze pagina met: