vererven (1 gevonden)

Dutch vererving / vererven / vererfd English hereditary principle

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - het overgaan van een nalatenschap van een overleden persoon op zijn of haar erfgenamen. Bijv. is er geen testament, dan wordt de ~ van de nalatenschap geheel door de wet geregeld.


Artikel 1 Boek 4 BW:

1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.

Deel deze pagina met: