staatshoofd (1 gevonden)

Dutch staatshoofd English head of state

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - persoon die in binnen- en buitenland als formeel hoogste autoriteit wordt beschouwd. Bijv. in Nederland is de Koningin het ~, in Frankrijk is dat de President.


onderdeel regering

hierarchische verhouding hoger Tweede Kamer (TK)

Artikel 2 Statuut:

1. De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Hij is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.
2. De Koning wordt in de Nederlandse Antillen en Aruba vertegenwoordigd door de Gouverneur. De bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gouverneur als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk worden geregeld bij rijkswet of in de daarvoor in aanmerking komende gevallen bij algemene maatregel van rijksbestuur.
3. De rijkswet regelt hetgeen verband houdt met de benoeming en het ontslag van de Gouverneur. De benoeming en het ontslag geschieden door de Koning als hoofd van het Koninkrijk.


Artikel 4 Statuut:

1. De koninklijke macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de Koning als hoofd van het Koninkrijk.
2. De wetgevende macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de wetgever van het Koninkrijk. Bij voorstellen van rijkswet vindt de behandeling plaats met inachtneming van de artikelen 15 t/m 21.

Deel deze pagina met: