snelheidsovertreding (1 gevonden)

Dutch snelheidsovertreding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verkeersrecht) - overtreding van plaatselijk geldende snelheidslimieten voor gemotoriseerd verkeer.


Artikel 20 Rvv 1990:

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, 30 km per uur.


Artikel 22 Rvv 1990:

Voor zover niet ingevolge andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
a. voor vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen 80 km per uur;
b. voor landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van het Voertuigreglement, 25 km per uur;
c. voor brommobielen 45 km per uur;
d. voor snorfietsers 25 km per uur.

Deel deze pagina met: