rekwestrant (1 gevonden)

Dutch rekwestrant / rekestrant / requestrant / verzoeker English petitioner

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - natuurlijk of rechtspersoon die een verzoekschrift bij het gerecht indient; persoon die een verzoekschriftprocedure inleidt. Bijv. de man die een echtscheiding start is de ~, zijn vrouw is de gerekwestreerde.


nadere verklaring procespartij

tegenstelling verweerder / gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde

nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

Artikel 262 Rv:

Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd:
a.de rechter van de woonplaats van hetzij de verzoeker of één van de verzoekers, hetzij één van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden dan wel, als zodanige woonplaats in Nederland niet bekend is, de rechter van het werkelijk verblijf van één van hen;
b.indien het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te leiden geding, de rechter die bevoegd is van dat geding kennis te nemen, tenzij het verzoek niet behoort tot diens absolute bevoegdheid.

Deel deze pagina met: