recycleren (1 gevonden)

Dutch recyclage / recycleren / gerecycleerd English recycling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (milieurecht) - Frans: herwinning van oud materiaal om daar nieuwe producten van te maken. Bijv. ~ van oud papier om daar vervolgens kranten mee te maken. Bedrijven die ~ kunnen onder stringente voorwaarden subsidie krijgen.


hierarchische verhouding hoger subsidiebeschikking

10.21 wm.

15.13 wm.
Deel deze pagina met: