rechtsorde (2 gevonden)

Dutch autonome rechtsorde English autonomous legal order

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - onafhankelijke rechtsorde als karakteristiek van Europees recht. Bijv. het Hof van Justitie heeft in Costa/ENEL uitgemaakt dat al het EG-recht absolute voorrang geniet boven elk met dat recht strijdig nationaal recht. De grondslag werd hiervoor gevonden in de omstandigheid dat door de sluiting van het EG-verdrag de lidstaten hun soevereiniteit voor een deel hebben overgedragen aan de EG en dat met de overdracht van deze soevereiniteit een ~ is ontstaan.


Artikel 220 EG-Verdrag:

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van dit Verdrag.

Deel deze pagina met:      
Dutch rechtsorde

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - maatschappelijke orde die op het recht is gebaseerd.


nadere verklaring recht

nadere verklaring rechtsstaat


Deel deze pagina met: