NL
NL
  U zocht naar: preventief

  Verklaring:

  preventief: rechtswetenschap - voorkomend.

  preventief fouilleren: Eng.: precautionary search: bestuursrecht - persoon op voorhand aan het lichaam onderzoeken. Bijv. bij grote evenementen willen organisatoren alle toeshouwers nog wel eens ~ om wapens, messen en ander gevaarlijk materiaal te onderscheppen. wet- en regelgeving Art. 151b Gemw

  preventief toezicht: bestuursrecht - toezicht door hogere overheidsorganen op lagere, die goedkeuring nodig hebben van hogere overheden voor de inwerkingtreding van bepaalde besluiten. Bijv. het vaststellen van een gemeentelijk bestemmingsplan hoeft vooraf (preventief) goedkeuring van de provincie. wet- en regelgeving Art. 10:25 AWB en 155 Gemw nadere verklaring repressief toezicht, ex ante-toezicht, ex post-toezicht

  preventief toezicht: Eng.: preventive supervision: bestuursrecht - vóór inwerkingtreding van een besluit van een bestuursorgaan vereiste toestemming van een ander bestuursorgaan. wet- en regelgeving Art. 25 AWB en 10 AWB tegenstelling repressief toezicht


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - <Disclaimer Sitemap
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"