persisteren (2 gevonden)

Dutch persisteren

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - volharden, ondanks hetgeen is aangevoerd. Bijv. de gedaagde droeg zeer valide argumenten aan; desondanks bleef de eiser ~.


nadere verklaring tot persistit!


Deel deze pagina met:      
Dutch persisteren / gepersisteerd English persist

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - volharden bij een eis of standpunt. Bijv. persoon die in procesconclusies, ondanks wat door de wederpartij is aangevoerd, ~ bij diens standpunt.Deel deze pagina met: