overleg (11 gevonden)

Dutch arbeidsvoorwaardenoverleg

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - periodiek overleg tussen werkgevers en werknemers over de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals lonen, en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakanties, onkostenvergoedingen of scholing.Deel deze pagina met:      
Dutch diplomatiek overleg English diplomatic consultation / diplomatic talks

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (diplomatiek recht) - overleg als basis van de diplomatie; deelname aan overleg van twee (of meer) groepen die niet aan elkaar gerelateerd zijn en waar duidelijke verschillen tussen bestaan. ~ is niet nodig als er geen verschillen zijn, ~ strekt ertoe de tegenstellingen die uit verschillen voortkomen te overbruggen.Bijv. vredesoverleg tussen de twee landen die in oorlog zijn, handelsovereenkomst tussen twee landen.Deel deze pagina met:      
Dutch driehoeksoverleg

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - de burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps, binnen welks grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en, zo nodig, met de korpschef, over de taakuitvoering van de politie.


Artikel 14 polw:

De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps, binnen welks grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en, zo nodig, met de korpschef, over de taakuitvoering van de politie.

Deel deze pagina met:      
Dutch georganiseerd overleg English organised meeting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - gepland, regelmatig terugkerend overleg. Bijv. het Georganiseerd Overleg Burgemeesters (GOB) wordt vanaf 1968 gevoerd op basis van een Koninklijk Besluit van 12 oktober 1967 (nr. 539). Het GOB voert overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van burgemeesters. Het Rechtspositiebesluit Burgemeesters, georiënteerd op de ambtelijke status van rijksambtenaren, vormt een aantal essentiële verbijzonderingen, die zijn toegesneden op de positie van de burgemeesters. (bron: caoP)Deel deze pagina met:      
Dutch heimelijk overleg English secret consultations

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - overleg in het geheim; stiekem overleg. Bijv. de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid wees uit dat de bouw traditioneel heeft samengespannen en ~ heeft gevoerd. (2003)Deel deze pagina met:      
Dutch overleg English deliberation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (mediation) - het nadenken, overwegen;het raadplegen met anderen;verstandig beleid. (Van Dale)


nadere verklaring overlegcomité


Deel deze pagina met:      
Dutch overlegcomité English deliberation comite

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - personen die gemeenschappelijke belangen behartigen en zich hebben verenigd om als één aanspreek- of overlegpunt ten overstaan van bijv. de overheid, en als spreekbuis voor hun achterban te functioneren.Deel deze pagina met:      
Dutch overlegging van de boekhouding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - ter inzage geven van de administratie. ~ kan door de rechter bevolen worden t.b.v. direct belanghebbenden, zoals bijv.erfgenamen of vennoten.Deel deze pagina met:      
Dutch overlegvergaderingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - vergadering tussen de ondernemer/bedrijfsleiding en de ondernemingsraad (OR), waarin de OR aangelegenheden aan de orde stelt die met de onderneming te maken hebben.


nadere verklaring initiatiefrecht van de ondernemingsraad

nadere verklaring onderneming

23 Wor.
Deel deze pagina met:      
Dutch vooroverleg English prior consultation meeting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - overleg tussen een bouwer en de vergunningverlenende instantie, voorafgaand aan indiening van een bouwplan. Door het ~, waarin regelgeving en mogelijke vrijstellingen van regelgeving besproken wordt, verloopt de vergunningprocedure soepeler;overleg tussen de regering en de sociale partners over gevoelige onderwerpen waarover de regering een besluit moet nemen.Deel deze pagina met:      
Dutch wettelijk overleg

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - wettelijk voorgeschreven beraadslaging tussen partijen. Bijv. werkgevers en werknemersorganisaties in het kader van de totstandkoming van een cao.


onderdeel overlegvergaderingen


Deel deze pagina met: