onverminderd (1 gevonden)

    Deutsch und es wird sich nicht auf das Folgende auswirken
    French et cela n'affectera pas ce qui suit
    Spanish y no afectará a lo siguiente
    Italian e non influirà su quanto segue
    Polish i nie będzie to miało wpływu na to, co następuje

rechtswetenschap - hetgeen het voorzetsel ~ volgt, blijft gelden. Bijv. bij ontbinding van de overeenkomst zal de nalatige partij een terstond opeisbare boete van € 5.000 verbeuren, ~ het recht op aanvullende schadevergoeding.Deel deze pagina met: