NL
NLontstentenis


Verklaring:
bij ontstentenis: Eng.: in the absence of: rechtswetenschap - bij ontbreken of niet voorhanden zijn. Bijv. het bestuur regelt de vervanging van de secretaris-penningmeester ~.

ontstentenis: Eng.: absence: rechtswetenschap - bij ontbreken of afwezigheid van iets. Bijv. de bevoegdheden van de voorzitter worden bij diens ~ door de plaatsvervangend voorzitter uitgeoefend.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"