motiveringsplicht (2 gevonden)

Dutch motiveringsplicht English duty to give reaons

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - de ~ is één van de geschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een overheidsorgaan dat een besluit neemt, moet dat besluit deugdelijk motiveren. Daarbij moet worden aangegeven volgens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen;op straffe van nietigheid moeten vonnissen ook worden gemotiveerd.


nadere verklaring algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB)

nadere verklaring rechterlijk vonnis / rechterlijke vonnissen (mv.)

tegenstelling kop-staartvonnis

3:46 AWB.

121 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch motiveringsplichten English duty to give reaons

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - plicht tot motivering van besluiten van bestuursorganen en vonnissen van rechters.


3:46 Awb.
Deel deze pagina met: