minister-president (1 gevonden)

Dutch minister-president / premier English prime minister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - voorzitter van de ministerraad en minister van Algemene Zaken. De ~ is ministerieel verantwoordelijk voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. De minister-president is als minister gelijk aan alle andere ministers. Als voorzitter van de ministerraad is hij verantwoordelijk voor de eenheid en de coördinatie van het beleid. Om die verantwoordelijkheid waar te maken, heeft hij bevoegdheden die de andere ministers niet hebben. Zo is de ~ verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van de ministerraad. De bevoegdheden staan omschreven in het Reglement van orde voor de ministerraad. (bron: RVD)


Artikel 45 Gw:

1. De ministers vormen te zamen de ministerraad.
2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.
3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Deel deze pagina met: