lijkschennis (1 gevonden)

Dutch lijkschennis / lijkschending

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - verminking van een lijk. ~ is geen strafbaar feit, maar wel dat dit gepaard gaat met grafschennis


Artikel 149 WvSr:

Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Deel deze pagina met: