knevelarij (1 gevonden)

Dutch knevelarij

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - sjoemelen met geld door een ambtenaar; het als verschuldigd aan hemzelf of een andere ambtenaar vorderen, ontvangen of bij een uitbetaling inhouden van een bedrag waarvan hij weet dat het niet verschuldigd is.


Artikel 366 WvSr:

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met: