journaal (1 gevonden)

Dutch journaal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - scheepsdagboek, gedurende elke zeereis bij te houden. Het belang van een ~ is dat het bewijskracht kan hebben. Bijv. in geval van geboorte tijdens een zeereis met een in Nederland geregistreerd vaartuig, dan wel tijdens een internationale luchtreis met een in Nederland geregistreerd luchtvaartuig, is de gezagvoerder van het vaartuig of het luchtvaartuig verplicht een voorlopige akte van geboorte binnen 24 uur in het ~ in te schrijven in tegenwoordigheid van twee getuigen en zo mogelijk van de vader. (art 1:19a BW)


nadere verklaring bewijsrecht

Artikel 348 Wvk:

[1.] De kapitein zorgt, dat aan boord een scheepsdagboek (dagregister of journaal) wordt gehouden, waarin alles van eenig belang, dat op de reis voorvalt, nauwkeurig wordt opgeteekend.
[2.] De kapitein van een schip, dat door mechanische kracht wordt voortbewogen, zorgt bovendien, dat door een lid van het machinekamer-personeel een machine-dagboek wordt gehouden.


Artikel 351 Wvk:

Wanneer de kapitein zich in zaken van aanbelang met leden van de bemanning heeft beraden, wordt van de hem gegeven adviezen in het scheepsdagboek melding gemaakt.

Deel deze pagina met: