huwelijksgoederenrecht (1 gevonden)

Dutch huwelijksvermogensrecht / huwelijksgoederenrecht English law governing matrimonial property rights

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (huwelijksvermogensrecht) - rechtsgebied uit boeken 1 en 6 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de zakelijke verhouding tussen (ex-)echtelieden. Bijv. de mate waarin gemeenschap van goederen in de huwelijkse voorwaarden is uitgesloten of schenkingen in de gemeenschap vallen.


hierarchische verhouding hoger echtscheidingsbemiddeling / mediation

Artikel 114 Boek 1 BW:

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt.


Artikel 132 Boek 1 BW:

1. Deze afdeling is van toepassing op huwelijkse voorwaarden die een of meer verplichtingen inhouden tot verrekening van inkomsten of van vermogen.
2. Tenzij anders is bepaald, kan van deze afdeling bij huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk of door de aard der bedingen worden afgeweken.

Deel deze pagina met: