grijze markt (2 gevonden)

Dutch parallelimport / parallelhandel / grijze markt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (merkenrecht) - handel door derden in (merk)artikelen, zonder tussenkomst of supervisie van de (merk)gerechtigde, de fabrikant, erkende importeur of anderszins erkend distributiekanaal. In de EU geldt dat ~ is toegestaan als het merkartikel door de merkhouder zelf binnen de EU op de markt is gebracht.


nadere verklaring merk / handelsmerk

nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)


Deel deze pagina met:      
Dutch parallelimport / parallelhandel / grijze markt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - onofficiĆ«le import; invoer van waren door een importeur die daartoe niet door de fabrikant is aangewezen. Waren die via ~ worden geĆÆmporteerd zijn meestal goedkoper dan de waren die via het reguliere kanaal zijn ingevoerd.


nadere verklaring merk / handelsmerk

nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)


Deel deze pagina met: