going concern (2 gevonden)

Dutch going concern

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - Engels: bloeiende onderneming. Als er mogelijkheden bestaan, zal de curator of bewindvoerder trachten de onderneming te verkopen op een zgn. ~ basis om zodoende een hogere opbrengst voor de boedel te realiseren. Deze kan dan worden aangewend voor verdeling onder de crediteuren. In geval van een faillissement kunnen bestaande arbeidsovereenkomsten worden opgezegd en is de koper niet verplicht tot continuering van dergelijke overeenkomsten. Deze regel is niet van toepassing op een surseance van betaling. Om deze reden wordt surseance veelal omgezet in een faillissement om daarmee de overdracht van de onderneming mogelijk te maken.


onderdeel onderneming

nadere verklaring concern


Deel deze pagina met:      
Dutch going concern

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - Engels: bloeiende onderneming. Onderdeel van de belastingadviespraktijk dat betrekking heeft op de totstandkoming en instandhouding van een succesvolle bedrijfsvoering. Bijv. de onderneming is ~.


onderdeel onderneming

nadere verklaring concern


Deel deze pagina met: