gerestitueerd (1 gevonden)

Dutch restitutie / restitueren / gerestitueerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - terugbetaling. Bijv. de waarborgsom wordt volledig ~ wanneer het gehuurde voertuig op de vooraf afgesproken locatie, datum en tijd, zonder schade wordt afgegeven.


nadere verklaring onverschuldigde betaling / onverschuldigd betalen / onverschuldigd betaald

nadere verklaring schadevergoeding

Artikel 203 Boek 6 BW:

1Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
2Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
3Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Deel deze pagina met: